TJ TATRAN

ROUSÍNOV

O Nás

TJ TATRAN Rousínov, z.s.

provozuje sportovní činnost v rámci svých sportovních oddílů, na vlastních sportovištích, ale s ohledem na omezené možnosti i na sportovištích cizích za úhradu pronájmu. Tělovýchovná jednota má oddíl fotbalu, oddíl tenisu, oddíl volejbalu, oddíl sportovní gymnastiky a cvičení v rámci ASPV.

Svoji sportovní činnost výrazně zaměřuje na práci s mládeží, o čemž svědčí zejména v oddíle fotbalu zastoupení ve všech mládežnických kategoriích. (Oddíl fotbalu – mistrovské soutěže mládeže, dorost U-19 – soutěž I.třída A, mladší dosrost-soutěž I.třída, žáci U-15-soutěž I.třída A, žáci U-13- soutěž I.třída A, starší žáci „B“, starší přípravka, mladší přípravka a mini přípravka).

Rovněž v ostatních oddílech je výrazně zastoupena mládež, se kterou pracuje celá řada kvalitních trenérů mládeže.

Sportovní činností se snažíme zejména u sportovní mládeže preventivně působit na jejich rozvoj. Naší snahou je přivést děti, mladé sportovce ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti v rámci jejich volnočasových – sportovních aktivit.

V našich přípravkách pracujme s dětmi ve věku od 4-5 let. Hlavním úkolem našich přípravek je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování. Osvědčenými metodami a kvalitní koncepcí posouváme děti od spontánního pohybu pomalu ke sportu a sportovní přípravě.
Sport se tak stává součástí jejich dospívání, děti se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a postupně si osvojují nové pohybové dovednosti.

Uvědomujeme si, jak náročná a důležitá je práce s nejmladšími sportovci. Tréninkové skupiny vedou kvalifikovaní trenéři, jejich práce je vázaná kodexem trenéra. Obsah tréninkových lekcí individuálně připravují podle ucelené metodiky přípravek.

Do práce s mládeží se proto snažíme v maximální míře zařadit i tréninky v různém sportovním prostředí a zapojit je do sportování i v době mimo kalendářní období, které nám umožňuje sportovat na venkovních sportovištích. Protože však naše TJ nemá vlastní sportoviště, která by umožňovala trénink ve sportovních halách, tak využíváme sportoviště cizí za úhradu pronájmu.

Aktuality

Přání do nového roku

Celý výbor TJ TATRAN ROUSÍNOV děkuje za Vaši přízeň. Do nového roku přejeme hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. Přejeme i spoustu sportovních úspěchů a radosti ze hry. Budeme se na váš těšit v roce 2022. Krásný nový rok 🥂. VÝBOR TJ TATRAN...

číst více

Partneři

FOTBAL

tel: 724 320 214
e-mail: 724320214@seznam.cz

Tenis

Jiří Kramář
tel: 602 135 694
e-mail: kramar.jiri@seznam.cz

Volejbal

Michal Mejtil
tel: 607 563 837
e-mail: m.mejtil@seznam.cz

ASPV

Magda Rothköglová
tel: 731 257 367
Ludmila Havlíčková
tel: 721 021 949
e-mail: aspv@volny.cz